Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Ми переїхали, наш новий сайт 

www.uz.school2.in.ua

Вибори президента шкільного парламенту

Posted 20 9 13

18 вересня 2013 року відбулося засідання учнівського Шкільного Парламенту "Фаворит" УСЗОШ І-ІІІ ступенів №2. Було проведено вибори Президента шкільного парламенту 2013-2014 навчальний рік та введення нових центрів. Президентом шкільного парламенту було обрано Гартман Еллу ученицю 9 Б класу, а віце-президентом стала Шлосар Олександра. На базі навчального закладу було створено 10 окремих центрів. Ви запитаєте для чого стільки центрів? Тому, що такі центри Шкільного Парламенту спрямовуватимуть свою роботу на підвищення якості навчання, реалізовуватимуть вимоги режиму роботи школи та розвивати ініціативність і творчу самодіяльність учнів, реалізовуватимуть права і обов’язки учнів.
Окремі центри шкільного парламенту «Фаворит» УСЗОШ І-ІІІ ст.. №2:
Центр «Бізнесмен», центр «Здоров’я», Центр «Я сам», центр «Інтелектуал», центр «Берегиня», центр «Лідер», центр «Пошук», центр «Феміда», центр «Зв'язок»,  «Прес-центр».
Учнівське самоврядування в нашої школі має на меті:

  • залучити учнів до різноманітної, змістовної, цікавої діяльності колективу;
  •  створити умови масового прилучення учнів до організаторської роботи;
  • забезпечити реалізацію прав та обов'язків учнів.

Розвиток форм самоврядування учнів перебуває у прямій залежності від розвитку різних видів позакласної роботи, від змісту діяльності й завдань колективу.На основі проведеного аналізу стану учнівського самоврядування виявлено ряд важливих закономірностей. Так, встановлено, що соціальна активність учителя обумовлює розвиток творчої особистості учнів. Формування соціальної зрілості учня та вчителя має багатоаспектний характер, але ці аспекти, в свою чергу, зумовлені особливостями оволодіння учнями та їхніми педагогами соціальним досвідом у процесі становлення їх соціальної зрілості. Досвід роботи переконав нас, що класний учнівський колектив досягає вищих рівнів соціальної зрілості, якщо кожен учень відзначається громадською спрямованістю у діяльності. Це означає:

  •  у будь-якій діяльності, що здійснюється в шкільному колективі, він безпосередньо бере участь, ця участь є активною, коли більшість учнів цього об'єднання є ініціаторами та організаторами такої діяльності;
  •  учні з вищим рівнем соціальної зрілості прагнуть надати будь-якій діяльності суспільно корисного значення.

Завданням, яке вирішує учнівське самоврядування є:
Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.
Формує особистість з глибокою усвідомленою громадською позицією.
Забезпечує  комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.
Формує ініціативну особистість, здатну приймати нестандартні рішення.
Забезпечує захист прав та інтересів учнів.
Створює широке поле можливостей для самореалізації учнів в окремих справах.
Виховує почуття власної гідності, вчить досягти індивідуальної та суспільної мети.
Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.
Отже,     учнівське самоврядування являє собою соціально-педагогічне явище й одночасно є способом управлінської діяльності школярів зі складною структурою зв'язків і стосунків, засобом прилучення учнів до реального самоврядування громадян країни. Діяльність учнівського самоврядування повинна будуватися на чіткій педагогічній основі таким чином, щоб органи самоврядування мали реальні права й свободи визначення цілей, перспектив розвитку, прийняття та виконання рішень. Саме такий підхід диктується сьогодні умовами становлення правової держави, демократизацією української школи. У повсякденній роботі самоврядування учнів виявляється в плануванні діяльності їхнього колективу; організації цієї діяльності; в аналізі своєї праці; підбитті підсумків зробленого та прийнятті рішень.

Педагог організатор

Балан Інна Валеріївна